Internal Family Systems (IFS) - SolidConcepts

Internal Family Systems (IFS)

We zijn allemaal bekend met zelfpraat, zelftwijfel en zelfveroordeling in de vorm van innerlijke stemmen. Ook kent iedereen lastige emoties en vertonen we allemaal weleens gedrag waar we niet blij mee zijn. Deze stemmen, gevoelens en gedragingen worden in IFS beschouwd als delen van onze innerlijke persoonlijkheid die samen onze 'innerlijke familie' vormen.

Door nare en pijnlijke ervaringen in ons leven ontstaan gewonde delen en nemen andere delen van onze innerlijke familie een beschermende taak op zich. Deze beschermers willen koste wat kost voorkomen dat gewonde delen opnieuw worden geraakt. Wanneer we deze beschermende delen met nieuwsgierigheid en empathie tegemoet treden, zijn ze vaak bereid een stapje terug te doen, zodat ons Zelf - onze kalme en compassievolle essentie - naar voren kan komen. Als dit Zelf meer de regie krijgt kunnen onze beschermers tot rust komen en kan de pijn van gewonde delen worden erkend en verzacht.

IFS is ontwikkeld door Richard C. Schwartz, verbonden aan de Faculteit Psychiatrie van Harvard Medical School.