Coaching - SolidConcepts

COACHING

 • Zit je niet lekker in je vel?
 • Loop je vaak tegen dezelfde dingen aan?
 • Heb je een keuze te maken en weet je niet wat je wilt?
 • Ontbreekt het je aan zelfvertrouwen?
 • Vind je het niet gemakkelijk om te bereiken wat je graag wilt bereiken?
 • Voel je je overbelast of zit je tegen een burn-out aan?
 • Heb je van iets of iemand afscheid te nemen en is dat een grote opgave?
 • Heb je een conflict, bijvoorbeeld met je partner, een vriend of vriendin, met familie of op je werk?
 • Heb je een nare ervaring te verwerken?
 • Zou je je graag gelukkiger voelen?
 • Ben je op zoek naar rust of zingeving?

Dit zijn het soort coachingsvragen waarmee SolidConcepts werkt. Coachingsvragen kunnen werkgerelateerd zijn en vaak zijn ze breder. Want waar je op je werk tegenaan loopt, speelt vaak ook een rol op andere levensgebieden en vice versa.

Hoe communiceer je met anderen? Hoe communiceer je met jezelf? Wat speelt er onder de oppervlakte? SolidConcepts helpt je bij het gebruikmaken van je hulpbronnen, het (her)vinden van je eigen kracht en bij het opruimen van blokkades, zodat het weer kan stromen.

Werkwijze

De werkwijze van SolidConcepts is doel- en oplossingsgericht: wat wil je graag bereiken en wanneer weet je dat je dit hebt bereikt? De eerste sessie is een intakegesprek waarin je je coachingsvraag verkent en een doel stelt. In vervolgsessies van anderhalf à twee uur werk je samen met je coach naar dit doel. Het totaal aantal sessies is onder meer afhankelijk van je vraag. Gemiddeld telt een coachingstraject acht tot twaalf sessies en vindt er één keer per twee weken een bijeenkomst plaats.

Als het gaat om conflicten in relaties werkt SolidConcepts graag met beide partners, samen en/of apart (relatiecoaching).

Methoden & technieken

Tijdens de coachingssessies kunnen verschillende methoden en technieken worden toegepast. Dat kan een gesprekstechniek zijn of een andere werkvorm. SolidConcepts heeft een uitgebreide ‘gereedschapskist’ met methoden en technieken ter beschikking, zodat jij niet in een bepaalde methode hoeft te passen, maar een methode past bij jou en je coachingsvraag.

Methoden waarvan SolidConcepts graag gebruik maakt zijn:

Tarieven

 • Particulieren:
  Individueel: € 80,- per uur, vrijgesteld van btw.
  Relatie: € 95,- per uur, inclusief btw.
 • Via de werkgever:
  Individueel: € 115,- per uur, exclusief btw.
  ZZP: € 85,- per uur, exclusief btw.

Desgewenst kan eerst een afspraak worden gemaakt voor een gratis kennismakingsgesprek van circa een half uur.

Vergoeding

Particulieren kunnen (gedeeltelijk) worden vergoed door de volgende zorgverzekeraars: Menzis, CZ Groep (CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, Ohra), Achmea Groep (Zilveren Kruis, Avéro, FBTO, OZF, Agis), ONVZ (inclusief VvAA en PNOzorg), De Friesland, en VGZ (inclusief Plus Zorgverzekering van VGZ, Bewuzt, IZZ, IZA, IZA Cura, Univé Zorg, ZEKUR, UMC en Cares Gouda).

Dit is mogelijk vanwege inschrijving bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV), het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), en de AGB-code. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je polis; informeer bij je eigen zorgverzekeraar.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg   Tuchtrecht Complementaire Zorg     Vereniging Integrale Vitaliteitkunde 

Beroepsverenigingen & netwerken

SolidConcepts is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP), de Vereniging voor Mindfulness (VVM), en de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV).

De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) is als enige beroepsvereniging ISO-gecertificeerd en in het bezit van het KIWA-Keurmerk Complementaire Zorg. Fokje Westerling is hiermee gehouden aan de VIV-praktijkcode en een ethische code. Voorafgaande aan een coachingstraject wordt daarom een zgn. informed consent ondertekend. Heb je een klacht over het traject en komen we er samen niet uit dan kun je een klacht indienen bij de VIV.

SolidConcepts maakt ook deel uit van diverse netwerken van coaches en (mindfulness- en compassie)trainers.

Algemene voorwaarden

Op alle dienstverlening van SolidConcepts zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Groningen.