Acceptance & Commitment Therapy - SolidConcepts

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

ACT leert je een zachtaardige houding aan te nemen t.o.v. alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je tegelijkertijd op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken. ACT nodigt je uit om te leven naar je waarden en helpt je hierbij.

Kernprocessen in ACT zijn:

  • Defusie: Het leren scheiden van 'cognities' (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Het besef dat je iets anders kunt doen dan je gedachten je ingeven, wat keuzevrijheid geeft om het 'advies' dat je brein je geeft op te volgen, of niet.
  • Mindfulness: Oordeelsvrij in het hier-en-nu je ervaringen observeren en ondergaan zónder actie te ondernemen om deze ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden.
  • Acceptatie: Leren stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen pijn en lijden.
  • Zelf-als-context: Het jezelf leren zien in samenhang met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent.
  • Verhelderen van waarden: Bepalen wat voor jou echt belangrijk is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschappen, persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, zingeving, e.d.
  • Toegewijde actie: De bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van je eigen waarden.

ACT wordt gerekend tot de derde generatie gedragstherapie en is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.

Lees meer over: NLP, Transactionele Analyse, Familieopstellingen, Ericksoniaanse Hypnose, Oplossingsgericht Coachen, Geweldloze Communicatie, EMDR, EFT, Voice Dialogue, Mindfulness, Zelfcompassietraining.